Velkommen til Skanderborg Apotek

Skanderborg Apotek

Skanderborg Apotek blev grundlagt 1809 og har været beliggende på torvet i Skanderborg i mere end 200 år. Foruden hovedapoteket driver vi apoteksenheder i Ry og Hørning. Der ekspederes årligt 500.000 recepter i virksomheden og vi har årligt 200.000 gæster i vore butikker.


Skanderborg Apotek er med en årlig omsætning på 150 mio. kr. og med 75 dygtige og engagerede medarbejdere landets største apotek. Virksomheden har etableret en speciel produktionsafdeling til fremstilling af medicin, der ikke kan leveres af medicinalfabrikkerne.


Virksomheden har etableret en afdeling til at varetage leverancer af lægemidler til private sygehuse , speciallægeklinikker, tandlægeklinikker og dyreklinikker landet over. Leveranceafdelingen har desuden stor erfaring og ekspertise i lægemiddelforsyning til skibsfarten.

Virksomheden har etableret en speciel afdeling til maskinel fremmstilling af dosispakket medicin til patienter med behov for denne.

Vi foretager løbende udvidelser og moderniseringer af vore faciliteter , og vi råder over 3000 kvm til vore aktiviteter.

Det er vores målsætning at tilbyde vore kunder en optimal service , der er kendetegnet ved høj sikkerhed, høj kvalitet samt en venlig og imødekommende optræden.
Kundens behov vil altid være det centrale for Skanderborg Apotek.