Distribution

Skanderborg Apoteks hovedopgave er at sørge for medicinforsyningen til de borgere, der bor i vores område.
Her skal vi sikre, at brugeren får det korrekte lægemiddel udleveret, og at brugeren får information om den rette anvendelse af det udleverede lægemiddel.
Desuden skal vi sikre os, at det udleverede lægemiddel ikke reagerer uhensigtsmæssigt med den medicin, brugeren allerede er i behandling med.
Da apoteket har pligt til at tilbyde den billigste medicin , og der ændres priser på lægemidler hver 14. dag, så skal apoteket tillige påse, at det billigste præparat tilbydes brugeren.
I nogle tilfælde kan der være tvivl omkring udformningen af recepten , og dette er apoteket forpligtet til at søge afklaret inden udlevering finder sted.  Derfor kan ekspedition af en recept ind imellem tage lidt længere tid af hensyn til din sikkerhed.

 

 

Skanderborg Apoteks hovedopgave er at sørge for medicinforsyningen til de borgere, som kommer i vores butikker..
Vi skal sørge for, at kunden får det korrekte lægemiddel udleveret, og at kunden får information om den rette anvendelse af det udleverede lægemiddel.

Virksomhedens lægemiddelservice tilbydes fra følgende enheder:

Skanderborg Apotek, Adelfade 27, 8660 Skanderborg.

Bloms Apotek, Bloms Butikker, Adelgade 61, 8660 Skanderborg.

Hørning Apotek, Nr. Allé 38, 8362 Hjørning.

Ry Apotek, Slimvej 2, 8680 Ry.


Øvrige tilbud og service:
Dosisdispensering.
Medicinsamtaler.
Istruktion i Inhalationsteknik til astma/allergi patienter.
Gennemgang og supplering af skibsmedicinkister.

Servicemål for enheder:

Ekspeditionstid: Recepter eksepederes ved første kontakt.
Ventetid: Mindst 90 % af vore kunder bliver ekspederet indenfor 10 min.
Servicegrad: Maksimalt 5 % af vore kunder kommer til at henvende sig 2 gange efter deres receptmedicin.
Fejludleveringer: Maksimalt 0.02 % fejl på recepter accepteres med hensyn til rigtig dosering og korrekt pakning.
Faglig rådgivning: Mindst 30 % modtager faglig rådgivning.
Forsendelse: Ved forsendelse tilbydes at yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til apoteket. Mindst 30 % skal benytte dette tilbud.

Alle vore apoteker er tilgængelige for kørestolsbrugere.