Servicemål

Skanderborg Apotek

Servicemål:
De opstillede servicemål gælder for alle enheder under Skanderborg Apotek.

Køventetid:
Mindst 90 % af vore kunder ekspederes indenfor 10 min.

Ekspeditionstid:
Recepter ekspederes ved første kontakt i apotekets skranke.

Fejludlevering:
Max. 0.02 % accepteres med hensyn til korrekt pakning og rigtig dosering.

Fejludlevering ved dosisdispensering:
Max. 0.02 % accepteres

Servicegrad:
Højst 5 % af vore kunder kommer til at henvende sig to gange efter deres receptmedicin.

Faglig rådgivning:
Mindst 30 % af vore kunder modtager faglig information ved udlevering af medicin.
Ved forsendelser tilbydes yderligere oplysninger ved telefonisk henvendelse til apoteket.