Udleveringspraksis

2. halvår 2018 i %:

  A B C
Skanderborg Apotek
Dosisdispenseret medicin ej medtaget
59,62 27,70 12,68
Landsgennemsnittet for apoteker 78,40 14,60 7,0
Skanderborg Apotek
Dosisdispenseret medicin
57,20 13,20 29,60
Landsgennemsnittet for dosos-dispenceret medicin 78,70 10,20 11,10


Få en forklaring på A, B, og C her

Skanderborg Apoteks hovedopgave er at sørge for medicinforsyningen til de borgere, som kommer i vores butikker..
Vi skal sørge for, at kunden får det korrekte lægemiddel udleveret, og at kunden får information om den rette anvendelse af det udleverede lægemiddel.

Virksomhedens lægemiddelservice tilbydes fra følgende enheder:

Skanderborg Apotek, Adelfade 27, 8660 Skanderborg.

Bloms Apotek, Bloms Butikker, Adelgade 61, 8660 Skanderborg.

Hørning Apotek, Nr. Allé 38, 8362 Hjørning.

Ry Apotek, Slimvej 2, 8680 Ry.


Øvrige tilbud og service:
Dosisdispensering.
Medicinsamtaler.
Istruktion i Inhalationsteknik til astma/allergi patienter.
Gennemgang og supplering af skibsmedicinkister.

Servicemål for enheder:

Ekspeditionstid: Recepter eksepederes ved første kontakt.
Ventetid: Mindst 90 % af vore kunder bliver ekspederet indenfor 10 min.
Servicegrad: Maksimalt 5 % af vore kunder kommer til at henvende sig 2 gange efter deres receptmedicin.
Fejludleveringer: Maksimalt 0.02 % fejl på recepter accepteres med hensyn til rigtig dosering og korrekt pakning.
Faglig rådgivning: Mindst 30 % modtager faglig rådgivning.
Forsendelse: Ved forsendelse tilbydes at yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til apoteket. Mindst 30 % skal benytte dette tilbud.

Alle vore apoteker er tilgængelige for kørestolsbrugere.