Leverancer

Leveranceafdelingen forsyner private sygehuse landet over med lægemidler.
Leveranceafdelingen har desuden lægemiddelforsyning til en række af landets speciallægeklinikker, tandlægeklinikker og dyrlægepraksis.

I forbindelse med leverancer til vore aftagere sørger leveranceafdelingen for at fremskaffe også de lægemidler , som ikke umiddelbart er almindelig lagervare, herunder
Ikke registrerede specialiteter og magistrelle lægemidler.
Det er en del af leveranceafdelingens service , at der kan tilbydes statistikker over sammensætningen af den enkelte kundes forbrug.

Vi har traditionelt været en af de helt store leverandører af lægemidler til produktionsdyr.
Vi har for at styrke konkurrenceevnen på dette område indgået en alliance med landets største grovvareselskab DLG , og har etableret et  selskab , der varetager leverance af lægemidler til produktionsdyr.

Aktiviteten har hjemsted i et industrikvarter i Skanderborg i de samme faciliteter, som apoteket siden 2009 har benyttet til leverancen til produktionsdyr. Vi har i leveranceafdelingen fortsat vor forsyning af lægemidler til smådyr til dyreklinikker over hele landet , medens vi henviser ønsker om lægemidler til produktionsdyr til  DLGVet I/S. Leveranceafdelingen har også lægemiddelforsyning til skibsfarten som et forretningsområde.Vi afgiver gerne tilbud på leverancer af diverse medicinkister i henhold til fortegnelser fra Søfartsstyrelsen , og vi har priser som er  konkurrencedygtige også i sammenligning med udenlandske leverandører. Også på dette område sikrer vi vore kunder en hurtig og præcis behandling af ordrer. Vort koncept for leverancer til skibsfarten omfatter også løbende udløbskontrol på den leverede vare.

Leveranceafdelingen har stor ekspertise i lægemiddelforsyning til fiskerifartøjer. Vi foretager kontrol og supplering af medicinkister, ligesom vi leverer færdige medicinløsninger med lovbefalede etiket-tekster i velegnede medicintasker af eget design.

Leveranceafdelingen beskæftiger 6 engagerede medarbejdere , 
der alle er parate til at yde vore kunder den optimale service.