Produktionsapotek

Skanderborg Apotek har en betydelig produktion af lægemidler.
Det drejer sig om magistrel produktion , hvilket er en serviceproduktion af præparater, der efter recept ordineres på lægemidler , der ikke markedsføres af medicinalfabrikkerne.

Denne serviceproduktion leveres fra os til alle landets apoteker og omfatter alle lægemiddeltyper herunder også sterile lægemidler som øjendråber , øjensalver, infusionsvæsker og injektionsvæsker.

Vi fremstiller også lægemidler til klinisk afprøvning og varetager herunder også randomiseringsopgaver m.v.

Vi påtager os gerne opgaver med lønproduktion efter nærmere aftale.

Produktionsapotekets indretning, udstyr, hygiejne og dokumentationssystemer  lever op til de krav , myndighederne stiller til en virksomhed , der producerer lægemidler.

Produktionsapoteket beskæftiger 35 engagerede og dygtige medarbejdere med en solid erfaring indenfor produktion af lægemidler.

Hvis du har en opgave, hvor løsningen kræver fortrolighed med lægemiddelfremstilling bredt , er du meget velkommen til at kontakte os.